Dystrybutor części zamiennych do sprzętu AGD,
chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.
0 produktów
0,00
Logowanie:
Login:
Hasło:
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
domserwiskielce.eu


 


Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest DOM-SERWIS Części AGD Gajos Agnieszka z siedzibą w Kielcach przy ul. Pakosz 1. NIP: 657-069-58-64, Regon 290050579. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
E-mail: domserwiskielce@op.pl
Telefon: 41 3661414 lub 41 3681330, lub 41 3681345

Kupującym w sklepie internetowym domserwiskielce.eu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.


 

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu domserwiskielce.eu. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.


 

domserwiskielce.eu ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.  

 

Cena


Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO)

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.domserwiskielce.eu

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę, lub paragon).

Kupujący upoważnia domserwiskielce.eu do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje

• w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru
• w przypadku płatności przelewem – numer konta

W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien potwierdzić  zamówienie  poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. domserwiskielce.eu będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od domserwiskielce.eu jego realizacji.

Formy płatności

Wpłata na konto domserwiskielce.eu przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta domserwiskielce.eu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”).

Dostawa i transport

Zazwyczaj realizacja zamówienia trwa 1-3 dni roboczych. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

  1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
  2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
  3. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 24 godziny.
Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne są dla Państwa przy każdym oglądanym towarze (cena widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Dodatkowo po przejściu w zakładkę "PŁACĘ" wyświetlają się ostateczne koszty transportu. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez kupującego.

W przypadku płatności gotówką za pobraniem koszt transportu ulega zmianie. Cena ta generuje się automatycznie po przejściu w zakładkę "PŁACĘ".

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem:

Poczty Polskiej - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są produkty o wadze do 5 kg i wartości do 500 zł

Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg. Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg (nie dotyczy zamówień z wykupioną dodatkowo usługą wniesienia przesyłki do mieszkania).

W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu domserwiskielce.eu. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do domserwiskielce.

 

Wyłączenia:

  1. jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (soboty, niedziele i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
  2. jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu o dodatkowe 24 godziny.
  3. przy płatności przelewem na konto, czas wysyłki naliczany jest od momentu wpłynięcia środków na konto domserwiskielce.eu
 
Gwarancje i reklamacje
Każdy zakupiony towar w sklepie domserwiskielce.eu jest fabrycznie nowy.
W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową , w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.

Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).

Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.

Wyłączenie: Części elektroniczne np: programatory, moduły itp NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM.

Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione domserwiskielce.eu gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do domserwiskielce.eu na koszt odbiorcy.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny: 41 3661414, lub kontakt mailowy na adres: domserwiskielce@op.pl.

Recykling

Istnieje możliwość zwrotu „starego” sprzętu. Przy zakupie np. nowej pralki, możecie Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby domserwiskielce.eu swoją starą pralkę. Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z przedstawicielem naszej firmy domserwiskielce@op.pl i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce gdzie można bezpłatnie zutylizować taki sprzęt.

 

Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego domserwiskielce.eu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu domserwiskielce.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę domserwiskielce.eu danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym domserwiskielce.eu oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.